Ο Φάμελλος μάζευε υπογραφές για μια πρόταση να μην γίνουν εκλογές αλλά να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στον πρόεδρο από το σώμα του συνεδρίου. Ο κόσμος επηρεάστηκε θετικά με αυτή τη πρόταση. Τελευταία στιγμή όμως κατέβασε μια πρόταση που είχε μέσα την απαίτηση του Παππά και του Τσίπρα για εποπτεία του προέδρου χωρίς να τι διευκρινίσει και να δώσει χρόνο στον κόσμο να καταλάβει τη διαφορά. Ο κόσμος ψήφισε δια βοής πιστεύοντας ότι ψηφίζει την αρχική πρόταση. Δυστυχώς η τελική πρόταση είχε δεύτερο σκέλος που ιδρύει εκτελεστικό γραφείο το οποίο θα εποπτεύει τον πρόεδρο. Ούτε να φταρνιστεί δεν θα μπορεί χωρίς την έγκριση τους. Για αυτό ο Στέφανος είπε απευθυνόμενος στον Φάμελλο ότι έπεσαν οι μάσκες και δεν παίζουμε σκάκι!!!