2ο Περιφερειακό Συνέδριο
Μπορεί να είναι εικαστικό 2 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και φωτισμός
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, φωτισμός και εσωτερικοί χώροι