Πρώτη Ανάσταση στη Βόρεια Ήπειρο.
Στον Λόγγο και την Κοσσοβίτσα, στα ορεινά χωριά της Δρόπολης
Χριστός Ανέστη!