Ιωάννα Λιούτα: Αυξάνονται τα επιτόκια των μικρών καταθέσεων…στην Γαλλία

 

 

Στην Γαλλία αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων ανήγγειλε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας από 1η Φεβρουαρίου:

Ο λογαριασμός Livret A  με ανώτατο όριο κατάθεσης-22.950 ευρώ (αφορά  48 εκατομμύρια Γάλλους) θα ανεβεί στο 3% από 2% που είναι από την 1η Αυγούστου 2022-είχε διπλασιαστεί λόγω πληθωρίσμού (1% είχε οριστεί την 1η Φεβρουαρίου 2022)
Ο Λαϊκός Αποταμιευτικός Λογαριασμός (LEP), ο οποίος έχει ανώτατο όριο καταθέσεων τα 7.700 ευρώ και  είναι άμεσα συνδεδεμένος με την πορεία του πληθωρισμού  το επιτόκιο θα αυξηθεί στο 6,1%.

Το επιτόκιο του LEP έχει αυξηθεί δύο φορές το 2022. Τον Ιανουάριο του 2022 ήταν στο 1%, υπερδιπλασιάστηκε στο 2,2% το Φεβρουάριο και ξανά υπερδιπλασιάστηκε στο 4,6% τον Αύγουστο προσπαθωντας να αντισταθμίσει τις απώλειες από τον πληθωρισμό.

Στην Ελλάδα?