Ως η καλύτερη πρακτική του προγράμματος Interreg Europe στην κατηγορία του περιβάλλοντος και της αειφορικής χρήσης φυσικών πόρων αναδείχτηκε, μέσα από δημόσια ψηφοφορία, το Γραφείο Διαμεσολάβησης Μιας Στάσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (One-Stop Liaison Office) για τις δράσεις του στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση, συμμετείχαν συνολικά 30 επιλεγμένες καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση έργων του προγράμματος Interreg Europe. Το One-Stop Liaison Office διαγωνίσθηκε στην κατηγορία «Περιβάλλον και Αειφορική Χρήση των Φυσικών Πόρων» και αναδείχθηκε πρώτο στις ψήφους του κοινού μεταξύ των 8 συνολικά πρακτικών της κατηγορίας αυτής.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας το Γραφείο Διαμεσολάβησης Μιας Στάσης της Περιφέρειας υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υιοθέτηση σχετικών δράσεων και συνεργασιών με στόχο τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων. Η μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες γίνεται μέσω της διεξαγωγής εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα κουπόνια καινοτομίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 αλλά και το πρόγραμμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι η Περιφέρεια αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οικοσυστήματος καινοτομίας, αλλά και την ανάδειξη της καινοτομίας ως τρίτου πυλώνα της οικονομίας μαζί με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό.

Σημειώνεται ότι η καλή πρακτική για την οποία βραβεύτηκε το Γραφείο Διαμεσολάβησης Μιας Στάσης της Περιφέρειας αναδείχθηκε μέσω του έργου “CESME – Κυκλική Οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg Europe”. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ενώ στο έργο συμμετέχει και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 7 άλλοι εταίροι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.