Συνεδρίασε η ομάδα εξαγωγών και εξωστρέφειας με θέμα την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία κατά την μεταλιγνιτική περίοδο.

Συμμετείχε ο συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης Κωστής Μουσουρούλης, ο πρόεδρος της Εγνατίας οδού, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ Κασαπίδης, ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας κ. Βαβλιάρας, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες Δ. Μακεδονίας και οι πιο δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ομάδα εξωστρέφειας της Δ. Μακεδονίας.

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στην ομάδα εξωστρέφειας εξαγωγών το εκπροσώπησε ο πρόεδρος του κ. Σάββας Σαπαλίδης.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος ανέδειξε για άλλη μία φορά την οργάνωση και την ενδυνάμωση της ΒΙΠΕ Φλώρινας αλλά και τη δημιουργία agrologistic που προτείνει το Επιμελητήριο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αμυνταίου, τη δημιουργία διαμετακομιστικου κέντρου, χερσαίου λιμένα στην περιοχή, την επαναλειτουργία του τρένου Θεσσαλονίκη-Μπιτολα μέχρι Ρωσία και τη σύνδεση του τρένου στην ΒΙΠΕ Φλωρινας, την ολοκλήρωση κάθετου άξονα, Εγνατίας οδού, την ειδική φορολογική ζώνη όπου θα ενδυνάμωση την ανταγωνιστικοτητα των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Π.Ε Φλώρινας, τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ποιοτικών, βιολογικών και ιδιότυπων παραδοσιακών προϊόντων, τον Αγροτουριστικος προσανατολισμος και τα χρηματοδοτικά εργαλεία εναρμονισμένα με τις ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας.