Για πρώτη φορά μετά το 1226 θα “συναντηθούν” ο Δίας με τον Κρόνο στο νυχτερινό ουρανό

Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο θα λάβει χώρα στις 21 Δεκεμβρίου με τους πλανήτες Δία και τον Κρόνο να «συναντιούνται» στον νυχτερινό ουρανό. Ιδιαίτερο ιστορικό αναμένεται να είναι αυτό το γεγονός από τη στιγμή μάλιστα που θα γίνει για πρώτη φορά μετά περίπου 800 χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 1226 και για τελευταία μέχρι το 2080.

Τέσσερις ημέρες λοιπόν πριν από τα Χριστούγεννα, ο Δίας και ο Κρόνος θα είναι κοντά, ή σε σύζευξη, όπως τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες: Η Μεγάλη Σύζευξη.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί οι δύο αέριοι «γίγαντες» του Ηλιακού συστήματος θα είναι ο ένας «πάνω στον άλλον». Θα έχουν, δηλαδή, την ίδια σωστή ανύψωση και θα βρίσκονται στο ίδιο εκλειπτικό μήκος, στην ίδια τροχιά, ώστε να εμφανίζονται ως ένα πράγμα στον νυχτερινό ουρανό.

Το γεγονός αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς είναι πολύ σπάνιο να έρχονται τόσο κοντά ή αλλιώς να “συναντώνται” δύο πλανήτες.