Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Κέρκυρας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης επί των πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τα έτη 2019 και 2020, ζητώντας στοιχεία από τον Πρόεδρο της Αρχής, καθώς και θέτοντας σημαντικά ζητήματα για τις αρμοδιότητες και τη δράση της Αρχής.

Ο βουλευτής έκανε λόγο για την προβληματική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει την αφαίρεση του δικαιώματος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να προτείνει αυτό από τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς τον Πρόεδρο της Αρχής . Τώρα πλέον  αυτός επιλέγεται και ορίζεται  απ ευθείας  από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εκτός των εν ενεργεία δικαστών αλλά από τους συνταξιούχους του δικαστικού σώματος.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην νομική δυνατότητα και διακριτική ευχέρεια της Αρχής να συνεχίζει την έρευνα κατά ελεγχομένων προσώπων   παράλληλα με την Δικαιοσύνη και ζήτησε από τον Πρόεδρο της Αρχής τον κ. Βουρλιώτη, προσφάτως ορισθέντα  στη θέση αυτή και πρώην Αρεοπαγίτη   να διευκρινίσει  αν σκέφτεται και μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο η Αρχή διαρκούσης ή ολοκληρωθείσης της Εισαγγελικής ή Ανακριτικής έρευνας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η ερώτηση αυτή  ευκόλως μπορεί να εννοηθεί ότι ουσιαστικά στόχευε στην υπόθεση Novartis σε σχέση με την αρχειοθέτηση όλων πλην μιας των υποθέσεων που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα.

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για το έργο της Αρχής η έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένου στο αντικείμενο προσωπικού.

Τέλος, ο κ. Αυλωνίτης στάθηκε στη νέα διάταξη του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με την απιστία τραπεζικών στελεχών, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα με την οποία τα ελεγχόμενα ποινικά αυτά πρόσωπα διώκονται πλέον κατόπιν εγκλήσεως της ίδιας της Τράπεζας και όχι αυτεπαγγέλτως, όπως συνέβαινε πριν με αποτέλεσμα πλήθος υποθέσεων να τεθεί από την δικαιοσύνη στο αρχείο αφού οι διοικήσεις των Τραπεζών δεν υπέβαλαν την σχετική έγκληση που προβλέπει η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Βουρλιώτης απαντώντας επί των  ζητημάτων που έθεσε ο βουλευτής, ανέφερε πως γίνεται προσπάθεια με το υπάρχον προσωπικό να ολοκληρωθούν πλήρως οι έλεγχοι που διεξάγει η Αρχή. Περαιτέρω, ως προς το ζήτημα συνύπαρξης ερευνών της  Αρχής και της Δικαιοσύνης, τόνισε  πως είναι αναγκαία η χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση στοιχείων από την πλευρά της Αρχής,  ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλου μεγέθους εγκληματικών οργανώσεων που ξεπλένουν παρανόμως αποκτηθέντα εισοδήματα. Το έργο της Αρχής συνεπικουρείται από τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της Δικαιοσύνης και η Αρχή μάλιστα έχει προχωρήσει, όταν κρίθηκε αναγκαίο, σε δεσμεύσεις περιουσιών. Τέλος, ο Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει γραπτώς και αναλυτικά για τα  λοιπά ερωτήματα.