ΠΡΑΤΤΩ: Οι αγρότες απαιτούν λύσεις και όχι κυβερνητικές εκθέσεις ιδεών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το εθνικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ και «ποιεί τη νήσσα» στην υπόθεση της νοθευμένης φέτας στην αγορά της Γερμανίας, αλλά δεν φείδεται υποσχέσεων  που αφήνουν αδιάφορο τον αγροτικό κόσμο.

Η πρόσφατη εξαγγελία του αφορά το μέλλον του λαδιού και το στόχο της πρώτης θέσης στην παγκόσμια αγορά. Μάλιστα! Δεν μας είπε όμως πως θα το πράξει και πως θα αντιστρέψει τη σημερινή κατάσταση όταν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, πάνω από 80%, διατίθεται χύμα στους Ιταλούς και Ισπανούς που το τυποποιούν και το διακινούν ως δικό τους. Εκτός κι αν σκέφτεται να επαναφέρει τις καταδικαστέες απ’ όλους παλαιότερες προτάσεις του ΟΟΣΑ μέσω έκθεσης Πισσαρίδη για την αγροδιατροφή…

Το ΠΡΑΤΤΩ παρακολουθεί από κοντά όλα τα αγροτικά ζητήματα, συνομιλεί καθημερινά με αγρότες και κτηνοτρόφους απ’ όλη την Ελλάδα  καταθέτει προτάσεις για την αγροτική ανασυγκρότηση και αγωνίζεται για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.  Θεωρεί απαραίτητη τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τα εθνικά μας προϊόντα, όπως και την αύξηση του βαθμού επάρκειας της χώρας σε τρόφιμα. Καλεί δε την Κυβέρνηση να σοβαρευτεί και να ενσκήψει στα μεγάλα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της χώρας.